TENGBOM

Tengboms produktdesign handlar om att kombinera estetiska värden tillsammans med funktionella och tekniska behov, för att skapa en unik produkt. En lyckad designprocess börjar med en tydlig målsättning, identifierade förutsättningar och en nära dialog med kunden, där slutanvändaren är framstående.
De produkter vi formger ska inte bara ge maximal upplevelse i termer av estetik och funktion utan också vara hållbar och ge kunden en konkurrensfördel långt in i framtiden.

Produkter formgivna av Tengbom: A-series, Platform, X & Y table

sa-mobler-designer-3-600x375-1

PRODUKTER