Materialstudio

ABS-plast

ABS-plast är en sampolymer med olika mängd akrylnitril-, butadien och styren-monomer. Dess egenskaper är bra slagtålighet, ythårdhet samt finish. Den uppvisar viss resistens mot syror, alkaliska lösningar, fett, olja, alkohol. Däremot tål den ej vätskor typ Aceton. En miljövänlig lösning som för många år sedan hos oss fick ersätta den betydligt tveksammare PVC-plasten.

Arbetsbord

Arbetsbord är den generella benämningen på bord för en användare, förberedd för att kunna nyttja såväl teknik som ergonomi anpassat för den unika användarens behov. Bengavlarna är valfritt placeringsbara i skivans längdriktning så att man kan optimera platsen efter användningsområde. Exempelvis dra in bengaveln ordentligt på ena sidan för att ge mer plats för besökare alternativt ventilationsdragningar och dylikt.

Bengavel

Bengavel är bordsskivornas stativ, oftast bestående av en komplett sektion per kortsida och i vårt fall förberedda för enkel infästning direkt i sargsystemet vilket gör möjligheterna till valfri placering och skifte av bengavlar enkla och mångsidiga. Idag arbetar man primärt med T-ben vilket betyder att man har en mittplacerad profil som går ner till en liggande fot. Detta skapar mer utrymme för användarna av borden.

Bets

Bets är färgning av ytan utan att täcka den vilket gör att själva trästrukturen förblir intakt. Efter betsning krävs sedvanlig lackbehandling. Det finns två olika typer av bets, färgbets vilket är den idag vanligaste som ger den önskade kulören direkt. Tidigare arbetade man också mycket med kemisk bets som ger den önskade färgen genom en reaktion med de ämnen som finns naturligt i trä alternativt extra tillförda kemikalier.

Elbengavel

Samma som bengavel fast med inbyggd elektronik som tillåter justering av höjden från sittande till stående medelst en enkel knapptryckning. Den mer etablerade och driftssäkra lösningen arbetar med en inbyggd gängad axel som en motor ”klättrar” upp och ned på.

Ergonomi

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Fanér

Fanér är tunna ark av trä som skärs ut ur stockar alternativt svarvas fram. Själva arken sätts samman genom en tunn limsträng på dess kant alternativt medelst sömnad(lim). Själva ordet fanér kommer från 1600-talets Frankrike men då i formen fournier vilket betyder bestycka eller belägga. Några vanliga träslag som används inom offentlig miljö är ask, björk, bok, ek, körsbär och valnöt.

Högtryckslaminat

Högtryckslaminat är ett skivmaterial som består av flera skikt papper som beläggs med fenolharts och därefter pressas samman under tryck. Ytskikt kan vara präglat eller enfärgat. Tjocklek varierar normalt mellan 0,3-1,2 mm men specialtillverkas ibland i större dimensioner. Appliceras alltid på något annat skivmaterial typ spånskiva eller MDF.

Kantlist

Kantlist appliceras som extraskydd utmed skivornas kanter för att dels förstärka det estetiska perspektivet men framförallt öka slagtåligheten. De lister av massivträ som vi använder är 1-3 mm tjocka och appliceras efter fräsning med miljövänligt smältlim och hårt tryck. Därefter fräses övergången mellan ytorna och kanterna. Ibland vid laminatskivor används också kantlister av färgad abs-plast.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat är samma produkt som högtryckslaminat men man skapar ytskikt på två sidor samt en betydligt tjockare kärna vilket skapar en egen skiva utan krav på ytterligare applicering. Vanligtvis inom tjocklekarna 12-16 mm. Noteras bör, att man också måste arbeta med förborrning samt specialskruv utan spets och skivans (svarta kärnan) kanter bryts samt behandlas med olja.

Konferensbord

Konferensbord är den generella benämningen på bord för mötesrum. Oftast djupare (1000-1200 mm) så att man kan sitta vända mot varandra eller smalare (600 mm) för en enskild användare. Bengavlarna som används är likt arbetsborden valfritt placerbara i skivans längdriktning vilket gör att man kan optimera utrymmet efter de valda stolarnas bredder.

Krom

Krom är ett metalliskt grundämne som ofta används i legeringar. När krommetall exponeras för luft bildas ett tunt oxidskikt som skyddar resten av metallen. Idag är processen betydligt miljövänligare i då själva reningsbadet först utförs med biologiskt nedbrytbara vätskor i en sluten process och behandlingen i sin tur är i princip nickelbefriad.

Laminat

Laminat är en ytbeläggning bestående av flera pappersskikt som belagts med fenolharts. Därefter pressats samman under tryck samtidigt med själva skivan, spånplatta eller MDF.

MDF

MDF betyder Medium Density Fibreboard och är en träfiberskiva. Fördelen är en fräsbar skiva som inte behöver inneslutas med kantlist (om man kan acceptera skivans färg i kanterna). Idag förekommer också olika genomfärgade varianter.

Plywood

Plywood eller kryssfaner, är en skiva bestående av flera tunna korslagda fanér som är limmade med fenolhartslim och pressade med högt tryck under värme. Det finns två olika typer, knivskuren respektive svarvad.

Pulverlack

Pulverlack är en ytbehandling avsedd primärt för metallprodukter. Själva processen börjar med att man gör produkten elektrostatisk vilken då drar till sig valt färgpulver. Därefter utsätts den för hög värme då pulvret övergår till flytande form och innesluter produkten. När den därefter får svalna skapas en hård och jämn ytfinish, redo för användning.

Sarg

Sarg är en metallprofil placerad under bordsskivorna för avlastning av själva skivmaterialet samt för att skapa en enkel hantering vid montering då bengavlarna fästs i den.

Sensaten

Sensaten är en polyetenplastfyllning som används som ljudabsorbent i skärmar. Eftersom den bara består av kolväten är den mycket lämplig till förbränning ur miljösynvinkel. Den används även i PET-flaskor men då naturligtvis i en annan form då tillverkningsprocessen tillåter olika utföranden, densitet mellan 20-300 kg/kubikmeter, god flytkraft såväl som isolerande förmåga.

Skjutdörrar

Skjutdörrar är plats- och arbetseffektiva för dig som användare men kräver i gengäld en något mer avancerad upphängning. Oftast i form av rullbeslag som löper i en i toppskivan infräst metallprofil. Enklare skjutdörrar alternativt i byggmiljöer kan också arbeta med spår i nederkant. Oftast skjuts de om varandra vilket gör att man endast har hälften av skåpet öppet i taget men i gengäld får man en mer ergonomisk lösning.

Slagdörrar

Slagdörrar är två skivor som är monterade med gångjärn och öppnas genom att de dras mot användaren.

Spånskivor

Spånskivor tillverkas genom att en blandning av sågspån och lim pressas samman till skivor. Kärnan har alltid en grövre blandning. Fördelarna är såväl en lättare skiva som mindre miljöpåverkan då en större andel av träden kan användas vid produktion samt att de tillverkas enligt normer E1 och E0.

Tapp

Tapp är en trästav av björk med frästa längsgående spår och fasade avslut. Den används för hopsättning av två träskivor som har förborrats och limmats.

Utdragsskiva

Utdragsskiva är en arbetsskiva som ”flyter” ovanpå bordets underrede. Genom en delning av skivan i framkant kan man inom en rimlig räckvidd dra den till sig och erhålla full access till kablagehantering från ovan.

UV-lack

UV-lack är ett miljövänligt alternativ till lösningsmedelslack då den är helt emissionsfri, dvs inga avdunstningar sker vid härdning under ultraviolett ljus. Noteras också att den idag är ungefär dubbelt så dyr som konventionell lösningsmedelslack.

Denna sida är sammanställd med hjälp av våra medarbetare i fabriken, underleverantörer samt wikipedia.se bland andra. Finns det några poster som du saknar i ordlistan tar vi gärna emot förslag till .