Rulla längst upp
Dela

NORRPORTEN

I det femte och sjätte våningsplanet i Norrportenhuset, som ligger granne med järnvägsstationen och i direkt anslutning till stadens centrum, skapade man ett modernt och trivsamt kontor med stadens struktur som koncept. Här finns ”kvarter” i form av slutna mötesrum och ”parker” som är fria ytor. De anställda sitter i ett öppet landskap där alla har fönsterplats.

Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kontor, butiker och bostäder i centrala lägen över hela landet, och även i Köpenhamn. Tyngdpunkten ligger på kontor och verksamheten bedrivs i ledande regionstäder med en stark attraktionskraft på människor i regionen. Huvudkontoret finns i Sundsvall.

Kund: Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Adress: Landsvägsallén 4, Sundsvall
Bransch: Fastighetsbolag
Arkitekt: Claesson Koivisto Rune
Projektledare: Regina Bengtsdotter, ISI Inspiration AB
Möbelserie: Snitsa
Fotograf: Åke E:son Lindman

BILDER