Möbelfakta

sa-mobler-mobelfakta-logo

Möbelfakta ger många fördelar för aktörerna på möbelmarknaden och en trygghet och säkerhet för kunden.

Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav.

Genom att följa Möbelfakta fångar du omvärldens krav inom alla tre områdena. En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. Detta med syfte att säkerställa en hållbar utveckling och ge möbelproducenterna ett starkt utgångsläge såväl nationellt som internationellt.

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler. Möbelfakta kan med fördel användas som en guide vid olika typer av upphandling.

MÖBELFAKTAINTYG

Sam

Sam 10 (547 kb)

Sam 20,21 (547 kb)

Sam 30,32 (547 kb)