HELENA ALLARD & JOHANNA EGNELL

Berättelsen om soffsystem Cross

– Sättet vi använder kontoret på har förändrats i grunden, vilket gör att vi
behöver tänka ännu mer på hur kontoret ska användas. Loungen har fått en
renässans och tanken med Cross var att göra en nätt soffa som går att bygga på i moduler och är skön att sitta länge i.

En hybrid för såväl hem- som publika miljöer.

– Designen med ett kors i dynan och en knapp i mitten är en snygg detalj som
håller tyget på plats. För oss var det viktigt att använda trädetaljer. Dels ur ett
designperspektiv, men också för att knyta an till SA Möblers långa tradition av
kontorsmöbler i trä, säger Johanna Egnell.

Produkter formgivna av Helena Allard & Johanna Egnell / EgnellAllard Design Studio: Cross

Helena Allard & Johanna Egnell

PRODUKTER