Rulla längst upp
Dela

BTKON

Uppdraget var att skapa ett kontor som är funktionellt, flexibelt och modernt, där människan är i fokus så att det är lätt att träffas och arbeta. Önskemål fanns om olika typer av mötesplatser för såväl sittande som stående möten.
Resultatet blev ett öppet och luftigt kontor med en skandinavisk och modern design baserad på naturmaterial, ljust trä och varma färger.

BTKon bedriver konsultverksamhet inom projektering av byggnadskonstruktioner.
De är verksamma inom den svenska byggbranschen. Branschen genomgår för närvarande ett generationsskifte där beställare ställer nya krav på levererat resultat. Den tekniska utvecklingen inom BIM och projekteringsteknik ställer stora krav på projektörer.

Uppdragsgivare: BTKon AB
Adress: Hammarby Kajgata 12, Stockholm
Tidpunkt: 2019
Bransch: Byggnadskonstruktioner
Projektledare: AB Evert Lindelöf, Stockholm
System: Snitsa, Sansa och A-series
Arbetsplatser: 20 st.
Fotograf: Lasse Olsson

BILDER