Bakgrund

FÖRR I TIDEN

Vår verksamhets grundare Johannes Johansson föddes den 26 maj 1821 och år 1850 flyttade han tillsammans med sin hustru till torpet Broholm. Där såg han goda möjligheter till en extra inkomst via pinnstolstillverkning då han erhöll brandved under gården Ruder. I den lilla stugan om två rum och kök fick hans små barn således bidra till familjeförsörjningen genom att vara handkraften till svarven under kvällar och helger. De färdiga stolarna sålde han själv på lokala marknader i Hjo, Skövde och Skara med flera. Gensvaret hos köparna var gott och verksamheten kunde därmed utvecklas vilket gjorde att han i sinom tid flyttade såväl produktion som familj till Lillholmen. Vilken är platsen för vår verksamhet än idag. Dock var fastigheten betydligt mindre då men den rymde familj som verkstad.

sa-mobler-history-1896-300x225-1
Ägarfamiljen och de anställda på fabriken år 1896

Någon gång under 1890-talets första hälft lät Johannes svärsonen Emanuel Andersson ta över verksamheten och det är tack vare hans bokföring som vi kan räkna fram en aktningsvärd ålder för det industrialiserade SA Möbler AB, 1896. Med fast hand styrde Emanuel verksamheten framåt och redan år 1898 kunde han och fyra medarbetare ta en helt ny fabrik i besiktning som låg i direkt anslutning till boningshuset. Hans primära produktion var femlådiga skrivbord i ek men självklart förekom sedvanliga möbler såsom herrbyråer, dokumentbyråer, sängar, linneskåp och matsalsmöbler. En intressant fotnot är bokföringen från 1897 där Emanuel hade kommit i kontakt med en möbelhandlare i Stockholm vid namn CJ Johansson som köpte hela årsproduktionen. Köpeskillingen var på 1355 svenska kronor vilken utgjorde försörjningen av hela fem familjer.

En väsentlig kostnad var anskaffningen av maskiner vilket gjorde att man tidigt bildade en så kallad bolagsverkstad där fyra fabriker delade den maskinella utrustningen. Emanuel valde att samarbeta med Johan Andersson i Granelund, CG Johansson i Källsängen och Karl Fredrik Johansson på Nyelsborg. Från början drevs maskinerna av fotogenmotorer men år 1913 fick man elström via turbiner från den närliggande ån Tidan. En förändring som skapade nya diskussionsämnen, särskilt när bönderna i trakterna av Tibro körde sina tröskverk om sensommaren och strömbrist uppstod. Mycket beroende på vattenflödet i Tidan som emellertid uppvisade ett något ödmjukt vattenflöde. Verkstadens kraft hämtades från en elmotor och ett remverk som i sin tur drev de olika maskinerna ända tills 1931 då man med glädje kunde övergå till en bättre driftssäkerhet och effektivitet med en motor per maskin. Parallellt med denna utveckling hann man med att redan 1915 bygga en ladugård i vilken man hade kreatur ända fram till 1932 då det var dags att åter fokusera helhjärtat på möbelproduktionen. Redan 1934 gjordes därför ladugården om till en bonarverkstad.

Åren gick och med tiden ansåg Emanuel att det var dags att lämna över verksamheten till nästa generation vilket så skedde under 1937 när sonen Samuel Andersson blev ny ägare. Det är också Samuels initialer som återfinns i dagens företagsnamn, Samuel Anderssons Möbler. Med respekt för erfarenheten och kunskapen hos de tidigare generationerna fortsatte Samuel i den tidigare inriktningen gällande produktsortimentet men gjorde innovativa och utvecklande förändringar såsom övergång till björk i matsalsmöblerna. Samtidigt mångfaldigades verksamhetens boningsdel så den fick utökas 1939. Men det var inte nog så när kriget var över företogs år 1947 ännu en kraftig utbyggnad av snickeriverkstaden vilken också fick en källare med inbyggd värmepanna. Till den numera egna maskinverkstaden införskaffades en fanerpress av märket Fjällman och kort därefter en valsputs av märket Bogesund från Ulricehamn. Samuels söner fick sedan driva verksamheten vidare 1959, Folke och Harald Almestål. Samma år startades byggnationen av en helt ny fabrik och denna gång i tegel vilken finns kvar än idag om än kraftigt modifierad. Ytterligare om och utbyggnader gjordes under åren 1968 respektive 1974 samtidigt som inriktningen av produktionen styrdes mer mot hemmöbler.

PÅ SENARE ÅR

Kjell Hammar som är vår nuvarande ägare och verkställande direktör köpte verksamheten 1983, då med en omsättning om 7 miljoner och ungefär 7 medarbetare. Baserat på sin tidigare branschvana återuppväckte Kjell inriktningen mot möbler för kontor och offentlig miljö. Hans första möbelserie Samba skapades hemma i tv-soffan samtidigt som fotbolls-VM gick av stapeln. En möbelserie som mottogs väl på marknaden tack vare sina för den tiden kreativa och innovativa lösningar för en modern arbetsplats.

Genom sitt teknikintresse insåg Kjell tidigt riskerna med belastningsskador vid it-arbete och redan 1978 byggde han sitt första höj & sänkbara skrivbord hemma i garaget. Ett bord baserat på vindrutetorkare och avloppsrör. Men då var det för tidigt för marknaden som precis börjat höra talas om datorer. Belastningsskadorna uppstod ändå med tiden så 1987 återlanserade Kjell sin vision om elektriskt höj & sänkbara arbetsbord i dotterbolaget SA Comfortable. Vilket idag är en integrerad sektion av moderbolaget SA Möbler AB.

Med ett erkännande för de unika elborden växte försäljningen över förväntan och likt tidigare företagsledare insåg Kjell 1989 att det ännu en gång var dags för en utbyggnad. I detta fall mer än en fördubbling av ytan till hela 9000 kvadratmeter från den befintliga fabrikens 4000. Med en fastighet i den omfattningen gavs det också utrymme för en egen metallverkstad såväl som en tapetsör. Båda funktionerna är idag utvecklade till nyckelsektioner i vår verksamhet. När allting således var färdigbyggt inträffande den numera beryktade fastighetskrisen i Sverige och i dess spår en intressant devalvering av kronan. Något som ställde ganska annorlunda krav på möblerna, därför lanserades lågprismöbeln Konto som såldes i stora volymer till skolor, hemkontor och verkstadskontor med mera.

Nästa steg framåt ansåg Kjell vara att integrera elbordens funktionalitet enligt devisen, att verka utan att synas vilket utmynnade i designmöbeln Snitsa® under 1998. En möbel som än idag är branschledande lätt att montera upp och ner och har erkänt innovativa lösningar. Konceptet blev så lyckat att en chefstolkning av serien lanserades 2002 med namnet Snitsa XL. Den fick ett kraftigare och striktare formspråk med en något mer internationell framtoning. Emellan dessa två utvecklingsfaser ställdes vi åter inför platsbrist och påbörjade därför ännu en utbyggnad under 1999. I detta fall primärt en ny monteringshall om 3000 m2 samt en utställning om 1000 m2. Samtidigt investerade SA i en ny kantbearbetningslinje och en genomloppsfanerpress för tillsammans ungefär 11 miljoner svenska kronor.

sa-mobler-history-factory-300x188-1
SA Möbler AB år 2010

I sin jakt på innovationer för offentlig miljö så skapades samtidigt runda och ovala förvaringar tillsammans med arkitekt SIR Marie Påhlstam från Stockholm under 2003. Året därefter lanserades en hyllning till det amerikanska 50-talet i den kompletta kontorsmöbelserien Index i design av Pinc, People Incorporated. Under samma period påbörjades det mödosamma arbetet att i text försöka förklara verksamheten ledstjärnor vilket utföll i konceptet ”Quality Office”. Ett arbete som än idag fortgår och utvecklas. Eller som Kjell själv uttryckte det ”Quality Office är vår kunskap och erfarenhet såväl som engagemang och innovationsvilja, vilket syns i varje möbel vi levererar, varje moment vi utför”.

Därefter blev SA Möbler AB allt mer etablerat som leverantören av de unika lösningarna till primärt det privata näringslivet runt om i Skandinavien. Bland undantagen som bekräftar regeln kan vi exempelvis se samarbetet med Love Arbén vilket skapade Konstfacks senaste interiör såväl som vår möbelserie artur.

Till vår stora glädje har möbelserierna vuxit och utvecklats samtidigt som nya serier lanserats tack vare många spännande samarbeten med eliten av de Skandinaviska formgivarna. Vilket har gett oss många hedersuppdrag från kunder som ICA, H&M, WHO, Björn Borg, MTVE, Trä & Möbelindustriförbundet bland andra. När bolaget under 2007 provade produkterna mot den internationella marknaden på Möbelmässan i Milano var responsen mycket god. Svensk design och produktion står sig gott i den internationella konkurrensen.

Vilket gjorde valet enkelt, SA Möbler AB har under de senare åren aktivt bearbetat nyckelstäder i Europa och vi börjar bli ett spännande alternativ från Sverige för många européer. Därför togs en ny möbelserie fram i samråd med en italiensk byrå – Evoluzione som lanserades under 2016 och där finns det stora förhoppningar.

Men SA Möbler AB har också gått in på den Kinesiska marknaden via Shanghai där mottagandet har varit enormt positivt, dock finns det många utmaningar som vi står inför, kulturella skillnader och emellanåt en annorlunda värdegrund. Emellertid så har vi stora förväntningar på regionen och med största sannolikhet så kommer vi och vår verksamhet se den som en av de viktigaste marknaderna för bolaget under en lång tid framöver.

En globaliserad värld väntar på SA Möbler och våra produkter, men vi kommer inte glömma våra hemmamarknader. Visst är det ändå en spännande utveckling som var svår att förutspå för Emanuel när han i slutet av 1800-talet gav sig ut på främmande marknader i Skövde och Skara.

KJELL HAMMARS BAKGRUND

Kjell Hammar föddes på gården Assarby strax utanför Tibro där hans far Göran bedrev lantbruk parallellt med bland annat sitt mångåriga uppdrag som fullmäktigeordförande för kommunen. Redan tidigt engagerades han såväl som sina syskon, i lantbrukets varierande sysslor där han mer än gärna körde någon av traktorerna. Men hans intresse för motorer slutade inte där utan på sin fritid pysslade han gärna med allt från mopeder till motorcyklar och han sågs köra omkring på mer än ett hemmabygge. Men fordonsvalet var dock en bil när han i glada vänners lag begav sig till Hjo en afton för att njuta av helgen. Till sin stora glädje var det där han också träffade sin framtida hustru – Birgitta, av en planerad slump?

Efter militärtjänstgöringen i Karlsborg så valde Kjell att studera vidare på Göteborgs Universitet där ekonomifrågor kom i fokus. Tyvärr drabbades Kjell därefter av en tids sjukdom vilket gjorde att karriären kom av sig men tiden hemmavid fördrevs med hjälp av hemmastudier inom IT. Dock så fort det var möjligt sökte han sig vidare och blev tillfälligt bilhandlare på orten. Ett trevligt arbete i hans tycke vilket också bidrog till att utveckla ett för honom gott nätverk av kontakter inom regionen.

Strax innan jul en tid senare när Kjell var ute och handlade julklappar kom nästa steg i karriären. Han träffade en av de större företagarna på orten och fick frågan om kan kunde åka med till hans företag till vilket de införskaffat en ”sådan däringa dator” och kika på den då han hade hört att Kjell hade studerat inom området. Så de begav sig därhän och snart kunde Kjell konstatera att visst kan jag dra igång den här men då får du anställa mig! (Datorerna levererades helt utan program vid den tidpunkten). På så vis kom han hem med en anställning som datachef istället för julklappar. Men han avancerade och snart var han både marknadschef och vVD.

Men under en fikarast en fredag 1982 fick han höra talas om ett litet snickeri som var till salu och han bokade snabbt upp en visning samma kväll. Företaget hette SA Möbler AB och efter ett antal samtal mellan bank och andra intressenter blev han egenföretagare.

Kjell har alltid lyckats hålla en god balans mellan arbetsliv och privatliv så under tiden köpte han och Birgitta ett trevligt funkishus i bolagets närhet som de renoverade. Huset blev en trivsam miljö att växa upp i för deras tre söner – Mathias, Niklas och PerOla. Tillsammans med barnen körde han gärna motorcross under många år. I takt med att bolaget kunde dra nytta av Kjells uppfinningsrikedom (elektriskt höj och sänkbara bord bland annat) så utvecklades bolaget och mot slutet av 80-talet köptes en större villa på Granelundsgatan vilket också erbjöd möjligheter att bjuda hem besökare emellanåt. Till Kjells stora glädje utnämndes han ett antal år senare till årets företagare på orten vilket mottogs med stor tacksamhet.

I början av 2000-talet när SA Möbler AB börjat etablera sig på allvar på marknaden firade Kjell och Birgitta tillsammans med familjen, medarbetarna, leverantörer, kunder, släkten, vänner och bekanta Kjells 25 år som egenföretagare med en stor fest på utställningen där han bland annat förärades en symbolisk veteranmotorcykel av familjen för att hedra hans arbetsinsats och sporra honom än mer inför framtiden. Samtidigt fullföljde han och Birgitta drömmen om att bygga sitt egenritade hus, nere i centrala Tibro.

Så även om golfklubborna finns hemmavid så trivs han allra bäst på firman och tar sig med glädje an de kommande frågorna som vi ställs inför när vi nu går ut på den internationella marknaden. Med produktsortiment och tjänster, många gånger sprungna ur hans kreativitet och en värdegrund hämtad från den lokala myllan är han mer redo än någonsin att leda bolaget in i framtiden ihop med familj och medarbetare, för det är ändå som han brukar säga ”Tillsammans är vi oslagbara”.

BIRGITTA HAMMARS BAKGRUND

Birgitta Hammar är yngst i en stor syskonskara som är uppvuxna på landet utanför Hjo, gården Anderstorp. Även om hon uppskattade skoj och lek så trivdes hon som bäst hos sina föräldrar som oavsett hur mycket de hade att göra alltid hade tid över för sina barn. Med sin far lärde hon sig mycket om lantbruket och djuren och tillsammans med sin mor glädjen i köket. Men också flinkheten som krävdes för att arbeta med textil och vävnad Ett hantverk som snart blev ett intresse som övergick från mångårig hobby till en studieinriktning under flera år.

Snart upptäckte hon dock en fallenhet och intresse för vård och omsorg vilket gjorde att hon också utbildade sig till vårdare med inriktning psykiatri. Ett arbetsområde som Birgitta anser mycket givande då man får göra gott för sina medmänniskor och hon arbetade i såväl Hjo som Mariestad under flera år.

På sin fritid var hon emellanåt ute och roade sig likt alla andra och en fredag afton för många år sedan begav hon sig in till Hjo samhälle tillsammans med en god vän som pekade på en kille ”Han där borta är ledig så honom kan du ta” och på så vis träffades Birgitta och Kjell. Kan man kalla det en planerad slump från vännens sida?

I takt med att deras barn föddes engagerade Birgitta sig också i Hem och Skola såväl som Allergiförbundet där hon bidrog med såväl förnuft som maning till eftertanke. Hon föreläste på skolor om allergins påverkan i barns vardag och vad man kunde göra för att underlätta.

Birgitta har alltid sett naturen som en stor källa till glädje och under ett par år var hon också en av de lokala ledarna för strövarna (Friluftsfrämjandet). Där barn under egna äventyr fick lära sig inte bara om naturen utan också hur man som människa är en del av och lever i den.

I takt med att barnen växte upp engagerade sig Birgitta allt mer i SA Möbler AB, först som inredningssäljare för Skaraborgsregionen under ”SA Design” vilket passade henne utmärkt då hennes känsla för färg och form åter kom till god användning. I takt med datorisering och framförallt utvecklingen av ritprogram så övergick Birgittas arbete mot visualiseringar och sedvanliga konstruktionsritningar men utan att ge avkall på kontakten med kunderna i egenskap av säljare. Hemmavid lockar idag inte bara golf eller trädgården med sina dignande blommor och grönsaksodlingar utan också att få hitta på lite upptåg med barnbarnen. Det finns ett citat från Norges kung Harald som hon mer än gärna påminner om när det gäller barnbarnen (något fritt översatt) ”Det är så gudomligt med barnbarnen, man kan låna och skämma bort dom och sedan lämna tillbaka för reparation”.

Men hon går mer än gärna också till jobbet som projektansvarig där hon idag sköter allt ifrån offerter och order till konstruktionsritningar och tillhörande uppföljning, utvärdering. Att hon trivs är uppenbart, märks särskilt väl hos våra kunder som hos Birgitta inte bara finner en inspirerande arbetsglädje, utan också kunskap samt ordning och reda – Birgitta kan man lita på.

TIBRO – SVERIGES MÖBELCENTRUM

Det ligger i vårt blod, förmågan att skapa inspirerande möbler av god kvalité. För oss är hållbarhet och kvalité därmed inte några vackra ord i marknadsföringen utan ett arv i generationer. Det handlar om att möbler är gjorda för att hålla och fylla sin funktion, människor skall trivas och vårt naturuttag skall göras med respekt och långsiktighet i åtanke.

Det är därför vi efter ett par hundra år fortfarande är Sveriges ledande möbelort, ett arv som inte bara förpliktigar utan också skänker goda möjligheter till fortsatta framsteg för ort som företag. Ty här finns idag ett komplett nätverk av allt som krävs för en möbelproduktion, allt ifrån fina råvaror och underleverantörer till internationellt erkända företag som gång efter gång sätter ett tidlöst Tibro-avtryck på världen.

Ett avtryck som vittnar om att det än idag finns företag som tar sitt ansvar, inte bara för sitt närområde utan för sitt totala avtryck. Samma företag som skapar inspirerande möbler som skänker användarna nyttjandeglädje såväl som till fullo underlättar deras vardag. Möblerna är unika, de är från Tibro.