Rulla längst upp
Dela

ACTIWALL

Design Kjell Hammar

Reception
Actiwall reception sätter de mänskliga faktorerna i främsta ledet. Bl.a. kan arbetsskivan höjdjusteras från sittande till stående.
Standardhöjd på front: 107 cm.

Mötesrum
Med Actiwall skapar vi möjlighet till flexibilitet genom att omvandla öppna ytor till avskärmade och tvärtom.
Actiwall mötesrum kan lätt monteras och demonteras utan att göra åverkan på lokalen den placeras i.
Standardhöjder på väggsektioner är 140 & 210 cm.

Skärmar
Arbetsplatser idag genomgår en stor förändring som innebär att skarpa skiljelinjer mellan den egna arbetsplatsen och den flexibla miljön suddas ut.
Därför har vi utvecklat Actiwall skärmar som ett svar på behovet av akustiska och visuellt distinkta miljöer.
Standardhöjder på väggsektioner är 140 & 210 cm.

Alla Actiwall-sektionerna tillverkas i vit, ljusgrå eller svart laminat samt vitlaserad ask, ask-, björk- eller ekfanér. Väggtjocklek 10 cm.

Produktblad (479 kB)

Bordsskiva

INFO

BILDER

INSPIRATION