Rulla längst upp
Dela

Vad är MDF egentligen?

MDF, Medium Density Fibreboard, är en träfiberskiva. Det är en slät och mycket hård men ändå lättarbetad träskiva att tillverka inredning av. Det är vanligt att MDFskivor används till bland annat köksskåp och olika lister samt inner- och ytterdörrar. Lister kan formpressas till rätt form direkt så man slipper fräsa rätt mönster. Det spar både tid och pengar.MDF skivan började tillverkas i USA i början av 1960 talet som en vidareutveckling av spånskivan. I Sverige fanns fram till 2012 produktion av MDF hos företaget Karlit i Karlholmsbruk. Deras MDF skiva var speciellt omtyckt av svenska snickerier för dess egenskaper där skivan var ljus och hade bra djupfräsningsegenskaper. Nu mera får man köpa MDF skivor som importerats till Sverige. Många fabriker som tillverkar MDFskivor ligger i Tyskland och Polen.

Tillverkningsprocessen

MDF skivan tillverkas av väldigt små och finfördelade sågspån från barrträd där barken har tagits bort . Man tar sågspånet och sållar bort alla grova sågspån så att bara de allra minsta och finaste bitarna är kvar. Efter det torkar man sågspånet och blandar det med ett plastbaserat lim (konstharz). Sedan pressas blandningen i en form under värme tills limmet har härdat (torkat).MDF skivor tillverkas i en processindustri och det är bra om tillverkningen ligger i ett område som har mycket skog runt sig, oftast 100 km radie. Det går åt stora mängder skogsråvara, vatten och melamin (plastlim) och energi. Energin går åt till att värma upp plattorna som pressar ihop materialet till en skiva. Processen är inte skadlig för miljön annat än från vad dess elektricitet kommer från. Om företaget bara använder vindkraft eller vattenkraft blir själva tillverkningen helt miljövänlig. Tyvärr är ju plast inte så miljövänligt så skivan i sig är väl kanske inte helt OK ur miljöhänsyn. En MDFskiva innehåller alltid ny råvara till skillnad från en spånskiva som mycket väl kan vara tillverkad av återvunnet material. I Tyskland och Polen finns mycket skog och därför ligger många MDFfabriker där.

MDF skivor och användningsområde

Materialet är perfekt till högtalarlådor eftersom ytan är så slät och materialet är så kompakt. Ett porösare material som en spånskiva skulle absorbera för mycket av ljudet. Den släta ytan gör också att ludet reflekteras bättre vilket är väldigt viktigt, särskilt om man är HiFi intresserad. Eftersom materialet består av så finfördelade fibrer är även bearbetade ytor släta och lämpar sig därför väl till målning. Materialet har samma egenskaper rakt igenom vilket betyder att frästa spår inte suger mer färg än resten av skivan, vilket kan vara fallet med många andra material. När man sågar i en MDF skiva blir snittytan slät och fin och därför är det vanligt att möbler tillverkas i MDF.Möblerna blir lättmålade och snygga utan en massa extra arbete. Även frästa ytor blir släta så det är lätt att göra snygga mönster och kanter i en MDF skiva. Eftersom skivan tillverkas av torkade sågspån och inte blötlagda (som vanlig spånskiva) blir den slät på båda sidor. Den lämpar sig därför väldigt bra att måla och lacka, vilket man vill göra med möbler. MDF skivan blir så snygg när man har målat och lackat den att det kan vara nästan omöjligt att se på en möbel om den är gjord av massivt trä eller MDF. Vill man veta säkert måste man läsa på materialbeskrivningen eller fråga försäljaren. MDF skivor används också som väggbeklädnad för att slippa slipa eller spackla innan väggen målas eller tapetseras.

Mått och egenskaper

En MDF skivas egenskaper bestäms till stor del av dess densistet och hur ytan är putsad. Densitet är hur mycket träfibrer det är på en kubikmeter trävara. Eftersom MDF till skilnad från spånskivor använder väldigt finfördelat sågspån (nästan damm) blir densiteten väldigt hög. Det betyder också att skivan väger mer än en spånskiva. Oftast håller sig densiteten inom spannet av 600 – 800 kg/m3. Ju högre densitet skivan har desto bättre fräsegenskaper har den. Ju mer fibrer per kubikmeter desto slätare snittyta när man sågar och fräser i skivan. Dessutom ger det bättre målningsegenskaper på framförallt kanterna där det kan uppstå problem med att det “suger” mycket färg. Hur väl ytan putsas ger olika egenskaper för hur bra målningsresultatet blir. Desto slätare yta, desto lättare att måla.

MDF skivan finns i mängder av olika tjocklekar oftast inom spannet 3 – 60 mm. De vanligaste tjocklekarna vi använder i Sverige är 12, 16, 19 och 22 mm. Formatet på skivan bestäms utifrån den maskinella utrustningen men vanliga standarder som efterfrågas är 1220 x 2440 mm, 1220 x 3050 mm, 1850 x 2440 mm. Dessa mått är praktiska eftersom vi ofta använder modulmåttet 600 mm i svensk möbel- och inredningsindustri. När man bygger ett hus sitter alltid väggreglarna med 600 mm mellanrum. Då får skivorna precis plats och man slipper såga till dem. Ett annat mått som blir mer och mer vanligt förekommande är 2800 x 2070 mm. Det är den tyska industristandarden som nästan alla nya produktionsanläggningar tillämpar. Det utgår från pressformatet i tillverkningen som är 5600 x 2070.

LDF och HDF

Andra varianter av träfiberskivor med samma tillverkningsmetoder (alltså att sågspånet torkas, blandas med lim och varmpressas) är LDF (Light Density Fibreboard) och HDF (High Density Fibreboard). LDF är en lättare, mer porös, skiva som med fördel kan användas där skivan skall beläggas med faner eller laminat. Eftersom skivan innehåller mindre mängd träfibrer blir den billigare men lämpar sig inte för fräsning eller målning. Densiteten är oftast 600 kg/m3 eller lägre. Den här typen av träfiberskiva har lite grövre sågspån i sig än MDF skivan och då får det inte plats fullt så många fibrer i varje kubikmeter.

HDF är motsvarigheten som är en skiva med mycket högre densitet (800 – 1 000 kg/m3). Eftersom det åtgår enormt högt presstryck för att tillverka en HDF skiva finns den endast i tunnare tjocklekar, vanligtvis 2,5 – 8 mm. Den i särklass största volymförbrukare av HDF är laminatgolvtillverkarna och köksproducenterna där produkten används till bakstycken. Här används de allra finaste sågspånen man kan nästan säga trädamm. Dessutom pressas skivan hårdare för att få in så mycket trä som möjligt/m3.

Olika MDF varianter

MDF standard har en densitet på ca. 740 – 810 kg/m3. MDF som ligger högre än 780 kg/m3 brukar man kalla pluskvalitet. Skivor i det lägre densitetspannet är oftast kallade MDF light. Standard MDF används till möbler och heminredning. Det används till väggbeklädnad och innerdörrar.

Fukttrög MDF (oftast grön) har samma fräs- och målningsegenskaper som en standard skiva. skillnaden är att en V313 skiva kan användas för användning i klimatklass 0-1 och 2. Det betyder en miljö vars fuktighet tillfälligt får överstiga 80 %, exempelvis badrum. Beteckningen V313 visar att skivan testats på laboratorium. Där kollar man att skivan inte suger åt sig fukt och börjar svälla. Så här går testet till:

3 dagar neddoppad i vatten vid 20°C
1 dag i kyla vid – 12°C
3 dagar i torr atmosfär vid 70°C

Om skivan klarar detta utan att ändra form eller tjocklek får den klassas som V313. Alla försäkringsbolag kräver att nya badrum byggs av fukttröga material och den här skivan är godkänd av alla försäkringsbolag. Badrumsmöbler tillverkas också i den här typen av MDF.

Brandklassad MDF (klass 1 rödfärgad) är bra att använda på platser där det ställs höga krav på brandsäkerhet ex. båtar, offentliga lokaler såsom sjukhus, flygplatser och hotell. I vissa länder som England krävs detta även i butiksmiljö.
Brandklass 1 är den högsta brandklassen för ett brännbart material. Att ett material ha brandklass 1 betyder att skivan ger ett mycket begränsat bidrag till brand (den är svår att få eld på, och om den väl börjar brinna så brinner den väldigt lite) . Skivan ger ett obetydligt bidrag till rökutveckling (det blir nästan ingen rök när skivan brinner) och avger inga brinnande föremål eller droppar (det blir inga gnistor från skivan när den brinner och den smälter inte heller).

MDF exteriör– Extreme Medite Tricoya MDFkännetecknas av sin extrema vattentålighet med minimal svällning och rörelse. Skivan kan bearbetas precis som en vanlig MDF men har helt andra möjligheter när det kommer till användningsområden.Den kan användas utomhus- och i våtrummiljöer som tidigare var begränsade till produkter som t.ex. betong, plast eller metaller. Den här skivan kan användas som väggbeklädnad utomhus där man tidigare var tvungen att använda träpanel eller tegel. Eftersom den här träfiberskivan är så lättarbetat kan man numera börja klä husfasader på helt nya sätt. Bara fantasin sätter gränserna. Man kan t.ex med en dators hjälp figursåga intrikata mönster i stora skivor som man klär fasaden med. Materialet lämpar sig även väldigt väl till parkbänkar och andra möbler som ska tåla regn och rusk. Det är också populärt att tillverka lekplatsutrustning av den här sortens MDFskivor. Altandäck tillverkade i den här typen av MDF har blivit mer och mer populärt. Altandäck av träplankor behöver slipas och oljas med jämna mellanrum men den här MDFskivan är helt underhållsfri.

Fanerad MDF

Om du vill använda MDFskivan till möbler och vill att det ska se ut som som om möblerna är gjorda av massivt trä, då ska du välja en fanerad MDF. Skivan har då fått ett ytskikt av tunnskuret trä (faner). Ytskiktet är limmat på MDF skivan vilket gör det nästan omöjligt att se någon skillnad mellan skivan och en träplanka. Man kan välja mellan faner av många olika träslag som ask, ek eller bok.

Melamin klädd MDF

När en skiva kläs med melamin blir den mer slitstark och tål fukt bättre. Melamin är ett hårt plastlaminat som limmas på MDFskivorna eller blandas i ytbehandlingen. Melaminskivor är oftast vita. Dessa skivor används till bänkskivor i kök och som skrivbordsskivor och på andra ytor där det förekommer visst slitage. Det är också ett populärt material till hyllplan.