Rulla längst upp
Dela

Materialursprung, en del av vårt miljöarbete

Det är de rätta valen av material som borgar för vår goda kvalité och långsiktiga funktionalitet. Därtill så är det även ur ett miljöperspektiv av största vikt för oss att upprätthålla en hög standard ty det innebär lång nyttjandeperiod av produkterna vilket är flerfalt bättre än ”slit och släng” mentaliteten som ibland får råda. Slår man ut prisbilden över den faktiska nyttoperioden så är våra produkter bäst ur flera perspektiv utöver ekonomi däribland miljö och kvalité.

Träråvara

Alla massiva träråvaror såsom faner och kantlister med mera hämtas från leverantörer som följer svensk och eller för sin nation gällande lagstiftning angående ett korrekt skogsbruk. Sedan väljer vi allt som oftast mellan större leverantörer som är FSC-märkta eller likvärdigt och små lokala skogsbruk med sågverk som av traditionen sköter sina skogar än bättre.

Skivmaterial

Allt skivmaterial vi köper in (Spånskivor, MDF, Plywood etc.) kommer från leverantörer som följer svensk och eller för sin nation gällande lagstiftning angående ett korrekt skogsbruk och produktion. De flesta större leverantörer har tillämpbara miljömärkningar samt följer E1 norm även om vi i det närmaste räknar med att kunna erbjuda E0. Övriga ingående komponenter såsom lim etc. följer gällande lagstiftning och innehar dokumentation som överensstämmer med EN-standarder eller likvärdigt.

Plastmaterial

Vi jobbar aktivt med att minimera plastandelen i våra produkter men ibland så kräver viss funktionalitet eller estetik plastinslag. Där så plaster används använder vi leverantörer som följer svensk och eller för sin nation gällande lagstiftning angående korrekt hantering. Prioriterar plaster som är emissionsfria vid förbränning eller fullt återvinningsbara och då skall de också vara korrekt uppmärkta under förutsättning att komponenten ifråga ej är för liten.

Textilier

Ofta är idag textilvalet kundorderstyrt men i möjligaste mån lyfter vi fram naturliga textilier med alla tillämpbara certifikat som alternativ för kunderna. Därtill påminner vi också om brandklassningar etc. och vad den typen av behandling innebär.

Skinn/läder

På de mer exklusivare inredningsuppdragen används emellanåt skinn/läder och även där är valet ofta kundorderstyrt men vi lyfter gärna fram svenskproducerade alternativ med så relativt miljövänliga behandlingar som möjligt. Diskussion om ursprung förs också då den svenska djurstandarden är synnerligen vänligare för såväl djur som miljö än många andra internationella alternativ.

Övriga material

Allt som oftast tillkommer andra små detaljer som exempelvis beslag och handtag. Där likt övriga områden så rekommenderar vi våra kunder goda materialval, gärna lokalproducerat när så är möjligt. Oavsett ursprung så väljs material med miljöhänsyn.